Har du några frågor eller funderingar så kontakta oss på 040-680 69 50, eller kontakta oss på info@sesab.com

Organiserade för ren effektivitet

Sesab täcker södra Sverige med en rad självständiga kontor som administrativt sorterar under huvudkontoret i Malmö. Vi har totalt cirka 350 anställda med ledning och administration i Malmö.